:: فروش و بازاریابی

کارشناسان این واحد با شناخت کامل از قطعات آسانسور با بازدید از محل پروژه، برگزاری جلسات مشترک به بررسی نیازها و درخواست های مشتری، به تحلیل و آنالیز ساختار آسانسور مورد نیاز مشتری پرداخته و در نهایت به بررسی روشهای بهینه نصب آسانسور بر حسب محل پروژه اقدام نموده و در این راستا پیشنهادات لازم را جهت انتخاب بهترین ها به مشتری ارائه می نمایند.