:: سرویس و نگهداری

شرکت نیکوبران آسیا همواره بر این اعتقاد بوده که پشتیبانی بر فروش ارجحیت داشته لذا در این خصوص از متخصصان توانمندی بهره گرفته که در این امر بسیار کوشا بوده اند.

این واحد مفتخر به ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و نیازهای مشتریان و ارائه پشتیبانی سریع و به موقع بوده و در جهت تحقق بخشیدن به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این خصوص اقداماتی نظیر بازدیدها و سرویس های ماهیانه و دوره ای، حضور به موقع در محل ، تلاش برای افزایش جلب رضایت مشتری، رفع سریع خرابی های اعلام شده از سوی مشتری، ارائه خدمات و رفع خرابی های احتمالی در روزهای تعطیل باعث شده عوامل پشتیبانی شرکت نیکوبران متمایز از پشتیبانی دیگر شرکتها شده و رضایتمندی مشتریان این شرکت برای متخصصان آن بهترین موفقیت محسوب گردد.