:: تولید

تعامل واحد تولید شرکت نیکوبران با سایر واحدهای داخلی و بهره گیری از مجرب ترین و با تجربه ترین تکنسین ها و طراحان ، انجام کلیه فرآیند تولید شامل آگاهی از قطعات تولید، طراحی ، پیاده سازی، تست، کنترل کیفیت و مستندسازی را به جهت رفع نیاز مشتریان و پیشرفت پروژه تعریف شده در چارچوب زمانی معین را تضمین می کند.

کیفیت ویژگی نیست که بتوان به  یک آسانسور افزود بلکه یک محصول باید با رعایت کامل و دقیق تمامی اصول فنی تولید قطعات و نصب آسانسور طبق استانداردهای تعریف شده ، کیفیت را در تمامی دوران حیات خود در ساختمان های نصب شده به ارمغان آورد از اینرو کنترل کیفیت و تست اولیه آسانسور های منصوبه توسط تکنسین ها و طراحان این واحد انجام می پذیرد و کنترل نهایی محصول با تأیید و تحت نظارت مستقیم مدیر واحد QC به اتمام می رسد و در نهایت برای اخذ تأئیدیه نهایی و اجرای پروژه در محل کارفرما به واحد تضمین کیفیت و استاندارد ارجاع داده می شود تا جهت اخذ تأئیدیه استاندارد آسانسور اقدامات بعدی صورت پذیرد.